ပုသိမ္ေဒသခံေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးစကားသံမ်ား

၁၁ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

၁၉၄၈ ေန႔က ေရးဆြဲ ခဲ႔တဲ႔ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကို ဂုဏ္ျပဳတဲ႔အေနနဲ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႔ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားေတြကို ႏွစ္စဥ္ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ က်င္းပၾကေလ႔ရွိျပီး ဒီႏွစ္မွာဆိုရင္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည္႔ျပီ ျဖစ္ပါတယ္ ။ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ျပည္႔ဝခံစားေနရျပီလဲ ဆိုတာကို Delta News Agency က ပုသိမ္ေဒသခံေတြရဲ႕ အသံကို ေမးျမန္းတင္ဆက္ထားပါတယ္ ။

Delta News

Read Previous

လပြတၱာ ၊ ပင္လယ္ေလး ဇက္ကူးခႏွဳန္းေတြ ေလွ်ာ႔ခ်လိုက္ျပီ

Read Next

တကၠသိုလ္ဝန္းက်င္ေတြမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အမွန္တကယ္အားနည္းေနျပီလား